Condrad dating

27 Oct

Ini mirip dengan pendirian Kesultanan Pajang dan Metaram saat Kesultanan Demak Bintoro melemah.

Ertughrul bersama pasukan dan pengikutnya bergabung dan mengabdi kepada Sultan Bani Seljuq.Penggunaan nasab/silsilah sebagai nama bagi kerajaan memang lazim digunakan pada saat itu, misal Kekhalifahan Abbasiyah (keturunan Abbas R. Ertughrul: Keputusan Yang Penting Utsmani/Ottoman sesungguhnya adalah sebuah bentuk kerajaan/kesultanan.Sejarahnya hampir sama dengan sejarah awal berdirinya Kerajaan Metaram Islam.Akhirnya Seljuq menang dan ia mendapatkan hadiah sebagaimana yang telah disebutkan.Kita lihat, sebuah keputusan mempengaruhi sejarah manusia Osman: Leleluhur Para Ottomans Seperti lazimnya sistem pengisian jabatan di zaman dahulu, yaitu dengan penunjukkan dan setelahnya diwarisi turun temurun, kepemimpinan Ertughrul diwarisi oleh anaknya Osman.